Fietsexamen in Rotterdam
  • Fietsers aan het woord
  • Fietsfact

‘Beste ouders, jullie zijn de belangrijkste leraar in het verkeer’

Rotterdam op díe fiets hoort graag van websitebezoekers, volgers en nieuwsbrieflezers wat zij belangrijk vinden en wat zij zoal meemaken op de fiets. Daarom starten we de nieuwe rubriek Fietsers aan het woord, waarbij allerlei soorten fietsers ons meenemen in hun wereld op de trappers. Ronald Wittenberg, verkeersleraar, trapt de rubriek af met tips voor ouders om hun kinderen al vroeg te leren over het verkeer.

“Al heel wat jaren geef ik met veel plezier praktische verkeerseducatie op basisscholen. Van het oefenen in veilig oversteken met kleuters, tot het oefenen van de route naar de middelbare school met groep 8. Verkeer is als onderdeel van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ een verplicht vak op de basisschool. Hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school en de leraar.

Zwemles uit een boekje

Helaas merk ik dat verkeerseducatie soms moet wijken voor andere zaken of dat er alleen aandacht voor is in aanloop naar het verkeersexamen in groep 7 of 8. Op sommige scholen zijn er zelfs alleen maar theoretische lessen over de regels en de verkeersborden, maar wordt er niet in de praktijk – dus op straat – geoefend. Voor mij voelt dat een beetje als leren zwemmen uit een boekje.

Jouw kind veilig door het verkeer leren gaan, is te belangrijk om alleen aan de school of ondergetekende over te laten. Het is een kleine moeite en zelfs ook leuk om samen met je kind stil te staan bij veilig fietsen onderweg naar school, de sportclub of de winkel.

Tips voor ouders

  • Vertel waarom je met de fiets stopt voor het rode verkeerslicht als je kind nog in het fietsstoeltje zit.
  • Kunnen we oversteken? Vraag je kind om goed links en rechts te kijken en te zeggen of het veilig is om over te steken. Komt er toch verkeer aan, leg dan uit waarom jullie nog even moeten wachten.
  • Geef het goede voorbeeld door over je schouder te kijken en je hand uit te steken voordat je de bocht omgaat.
  • Leg vanaf de kleuterleeftijd uit wie er op jullie ritje naar de bakker voorrang heeft en waarom.
  • Kijk samen eens naar alle verkeersborden die jullie onderweg tegenkomen. Je kunt er bijvoorbeeld een kleurenspelletje van maken of een ‘wat betekent dat bord’-spelletje bij wat oudere kinderen.
  • Oefen met je tiener de route naar het voortgezet onderwijs. Maak er meteen een gezellig uitje van! Waar kun je onderweg stoppen voor een mooie selfie?
  • Bespreek met je puber gedrag in het verkeer, bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuwsbericht of iets dat jou als ouder is opgevallen in het verkeer bij andere pubers. Denk aan geen telefoon op de fiets en naast elkaar fietsen.

Het is vooral belangrijk dat je kind al op jonge leeftijd ervaring opdoet, door zo vaak mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan. Zo leert je kind bijvoorbeeld om snelheid in te schatten. Geef je kind geleidelijk meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo krijgen jullie allebei meer vertrouwen. Veilig aan het verkeer deelnemen is iets waar jouw kind de rest van het leven profijt van heeft. Begin er dus vandaag nog mee!”

Ronald Wittenberg begon zo’n 20 jaar geleden als verkeersouder met het organiseren van verkeersactiviteiten op de school van zijn zoon. Van het één kwam het ander. Na enkele opleidingen werd hij 15 jaar geleden gevraagd om scholen te begeleiden bij verkeerslessen. Na 7 jaar in dienstverband doet hij dit inmiddels als zelfstandig ondernemer. Ronald helpt scholen bij praktische verkeerslessen. Voor scholen in Rotterdam is deze begeleiding kosteloos. Je kunt hier meer lezen over Ronald en zijn werk. 

Foto van Ronald Wittenberg op de fiets

Foto: Ronald Wittenberg