Een foto van het aangepaste kruispunt Rochussenstraat-'s-Gravendijkwal met meer dan genoeg ruimte voor alle fietsers voor het stoplicht
  • Fietsfact

Steeds veiliger fietsen in Rotterdam

Sinds begin april fiets je een stuk veiliger over een aantal grote kruispunten langs de ‘s-Gravendijkwal. De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan een busbaan voor de snelle buslijn 44 tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid. De gemeente Rotterdam greep haar kans en verbeterde op verschillende plekken langs de route van de bus meteen de fietspaden. Verkeerskundige Bram Klemann legt uit hoe.

“Voor de nieuwe lijn 44 van Rotterdam CS naar Zuidplein moest over een groot deel van de route een vrije busbaan worden aangelegd. Die busbaan ligt ook op het kruispunt van de ’s-Gravendijkwal met de 1e Middellandstraat. En dat was een blackspot, dus een plek waar veel ongelukken gebeurden”, vertelt Bram. Zowel vanwege de blackspot-aanpak als de realisatie van de snelle buslijn vonden daarom werkzaamheden plaats. “Die werkzaamheden gaven ons de kans voor een goede, grondige reconstructie van dat kruispunt.” 

Opstelruimte
Met oud en nieuw beeld van het kruispunt laat hij zien hoe de plek is aangepakt: “Kijk, eerst moesten fietsers hier altijd maar gewoon meebewegen met de rest van het verkeer, tussen de auto’s. Maar nu is er op verschillende plekken een aparte ruimte voor fietsers. Een fietspad en wat wij noemen een opstelruimte; een plek waar je als fietser veilig kan wachten tot het jouw beurt is om het kruispunt over te steken. Ook hebben de fietsers op dit kruispunt eigen verkeerslichten gekregen.” 

Niet meer omfietsen
Daarnaast ging de kruising van de Rochussenstraat met de ’s-Gravendijkwal de afgelopen maanden op de schop: “Daar hebben de fietsers nu ook meer ruimte, door aparte opstelruimtes. En ze kunnen de Rochussenstraat overal in twee richtingen oversteken. Dat scheelt omfietsen en geeft overzicht”, legt Bram uit. Een laatste, kleinere ingreep is gedaan op het kruispunt van de Henegouwerlaan en het Weena. Ook daar hebben fietsers meer eigen ruimte gekregen. 

Veiliger en aangenamer
Zo halen ook fietsers voordeel uit de aanleg van een busbaan. Bram: “Dat combineren van werkzaamheden lukt natuurlijk niet altijd, maar we proberen het voor de fietser steeds veiliger en aangenamer te maken. En als we bij deze kruispunten de fietsers op hun eigen stuk rood asfalt zien staan, zien we dat het hier gelukt is.” 

beeld van nieuwe en oude situatie op een van de aangepakte kruispunten