Sezer

Met het project Fiets Mee van onderzoeks- en adviesbureau Sezer hebben meer dan 1000 vrouwen met verschillende culturele achtergronden leren fietsen.

Sezer onderzoekt, adviseert en ontwikkelt projecten op het gebied van mobiliteit voor alle mensen. Een succesvol project is Fiets Mee. Voor dit project werkte Sezer samen met de gemeente Rotterdam een groot aantal organisaties, waaronder de Landelijke Fietsersbond en de Leontien Foundation. Met een integrale aanpak op wijkniveau zijn we erin geslaagd om meer dan 1000 vrouwen met een verschillende culturele achtergronden te leren fietsen.

Meer informatie volgt.