Stichting De Verre Bergen

Stichting De Verre Bergen wil Rotterdam beter en sterker maken met sociaal maatschappelijke programma’s. De fiets heeft daarin een verbindende rol.

Meer informatie volgt.